Privacy

Isikuandmete töötlemine Apollo klubis

 • Apollo klubis registreeritakse kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-post ja vajadusel, posti ja tarneaadress, otseturunduse nõusolekud, Apollo klubi liikmena registreeritud ostud.
 • Apollo Group OÜ (Edaspidi: Apollo Grupp) töötleb Apollo Klubi liikme isikuandmeid taotleja poolt Apollo Klubi taotluse esitamisel ja Apollo klubi tingimustega nõustumisel jõustunud lepingu alusel. Apollo klubiga liitumise taotlemisel kasutaja nõustub kehtivate Apollo klubi tingimustega ja kinnitab oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Apollo klubi liikmena sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Apollo Grupp’i poolt käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.
 • Apollo Grupp töötleb Apollo klubi liikme isikuandmeid lepingu täitmise ja kliendikontode haldamise eesmärgil, Apollo klubi liikmetele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 • Apollo Grupp töötleb andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.
 • Apollo Grupp’il on õigus kasutaja isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Apollo klubi kasutamine ilma profiilianalüüsita ei ole võimalik ning kasutaja poolt profiilianalüüsist keeldumisega kaasneb Apollo klubi konto sulgemine ja kõikide Apollo klubi kasutaja õiguste lõppemine.

Isikuandmete edastamine ja kasutamine

 • Apollo Grupp’il on õigus edastada Apollo klubi liikme isikuandmeid Apollo Grupp’i kuuluvatele ettevõtetele (Apollo kauplused, Apollo Kino, Blender mahlabaarid, IceCafe jäätisebaarid, O´learys restoranid jne), kus kehtivad Apollo Klubi boonusprogrammi soodustused.
 • Juhul, kui Apollo Klubi liige väljendab Apollo klubi taotluses soovi saada Apollo klubi pakkumisi, annab kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nimi, e-post ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.
 • Apollo Klubi liikme ja Apollo Grupp’i vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (Apollo klubiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on Apollo Grupp’il õigus edastada kasutaja nimi, e-post ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitusteenust pakkuvale ettevõtjale.
 • Apollo Klubi liikmele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kasutaja telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele.
 • Kõigi koostööpartneritega, kellele Apollo Grupp’i Apollo klubi kampaaniate raames isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.
 • Apollo klubi liikmele edastatakse infot Apollo Klubi ja/või koostööpartnerite kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste, boonuste piletite, kinkekaartide ning muu info või küsitluste kohta elektrooniliste kanalite kaudu taotluses esitatud e-posti või Eestis asuva postiaadressi vahendusel, kui Apollo klubi liige on taotluses andnud nõusoleku pakkumiste saamiseks.

Isikuandmete muutmine

 • Apollo klubi liikme andmete muutumisel palume kliendil muuta ise oma andmed Apollo kontol, logides ennast eelnevalt sisse aadressil www.apollo.ee või pöörduda andmete muutumiseks klienditoe poole aadressil info@apollo.ee või helistades numbril 6336020.
 • Apollo klubi liikme kontaktandmeid uuendatakse Apollo klubis automaatselt vastavalt Apollo grupi ettevõtete Apollo veebipoes või Apollo Kino kodulehel klubiliikme poolt esitatud uutele kontaktandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine

 • Apollo klubi liikmel on igal ajal õigus tagasi võtta otseturunduse nõusolekut (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), tehes seda Apollo kodulehel aadressil www.apollo.ee või pöördudes Apollo klienditoesse või tühistada uudiskirja tellimus läbi uudiskirjas toodud lingi.
 • Apollo klubi liikmel on igal ajal õigus loobuda enda isikuandmete töötlemisest lojaalsusprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist, kuid sellisel juhul ei saa Apollo Grupp võimaldada kliendile Apollo klubi kasutamist ja kõik Apollo klubi liikme õigused lõpetatakse, sealhulgas ei saa kasutaja enam Apollo klubiga kaasnevaid soodustusi Apollo Group’i poolt hallatavates müügipunktides ja Apollo veebipoes. Apollo klubi kasutamisega kogutud ostuboonus kustutatakse ja seda ei ole võimalik kasutada (saadud boonuste väärtust kliendile ei hüvitata), suletakse juurdepääs Apollo veebikeskondades aadressil www.apollo.ee ja www.apollokino.ee ning kustutatakse ostuajalugu. Isikuandmete kustutamiseks peab liige esitama digitaalselt allkirjastatud taotluse Apollo Grupp’ile aadressil info@apollo.ee või pöörduma Apollo klienditoesse. Isikuandmete kustutamise taotluse saab alla laadida siit.
 • Apollo Grupp’il on õigus keelduda andmete kustutamisest taotluse rahuldamisest juhul, kui liikme isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Sellisel juhul on Apollo Grupp’il õigus säilitada liikme isiku- ja ostuandmeid kuni 3 aastat peale konto sulgemist ning peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.
 • Apollo Grupp vastab kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Apollo Grupi Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Apollo Grupp vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Apollo Grupp ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Apollo Grupp kas: küsida mõistlikku tasu; või keelduda taotletud meetmete võtmisest.

Apollo klubis isikuandmete säilitamine

 • Apollo klubis säilitatakse klubi liikme isiku- ja ostuandmeid 10 aastat arvates konto viimasest kasutamisest (mitte-aktiivne konto) ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Apollo Klubi liige teeb Apollo Grupp’ile vastavasisulise taotluse.

 

Apollo klubis isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine

 • Lojaalsusprogrammi raames on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Apollo Grupp OÜ. Apollo Grupp’il on Apollo klubi lojaalsusprogrammi raames õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klubi liikmetele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Apollo Grupp’ilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse. Isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin.
 • Apollo klubi raames isikuandmete töötlemise kohta küsimuste tekkimisel on klubi liikmel igal ajal õigus ühendust võtta Apollo Grupp’i andmekaitsespetsialistiga aadressil info@apollo.ee
 • Juhul, kui Apollo klubi liige leiab, et isikuandmete töötlemisel Apollo Grupp’i lojaalsusprogrammi raames rikutakse tema õigusi, on klubi liikmel õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Muud tingimused

 • Apollo Grupp’il on õigus ühepoolselt muuta Apollo Klubi tingimusi, sh boonusprogrammi tingimusi ja hinnakirja.
 • Apollo klubiga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 6336020 tööpäevadel kl 9 – 17 või meiliaadressil info@apollo.ee

 

KÜSI CATERINGILE PAKKUMIST

  Võileivad

  Wrapid

  Smuutid 400ml

  Värsked mahlad 400ml

  Shotid 0,5 ml

  Soovin puuviljavaagnat:

  Joogid

  Transport